Měsíční archivy: Leden 2013

Výše hypotéky

Výše hypotéky je limitována maximální a minimální hodnotou peněz, kterou je banka v rámci hypotečního úvěru ochotna poskytnout. Faktory ovlivňující výši hypotéky jsou velmi individuální. Může se jednat například o měsíční čisté příjmy, výdaje, typ domácnosti či hodnotu nemovitosti, kterou se hypoteční úvěr zajišťuje. U většiny bank je pevně stanovena minimální výše hypotéky. V případě osobních hypoteční úvěrů se jedná o částku kolem 100 tisíc Kč.

Refinancování americké hypotéky

Americká hypotéka je vlastně neúčelová půjčka, která je zajištěna nemovitostí. Finanční prostředky z ní získané můžete využít prakticky na cokoliv – to je její hlavní výhoda. Jako nevýhodu můžeme vnímat vyšší úrokovou sazbu či menší objem poskytnutých peněz. K refinancování americké hypotéky dnes přistupuje většina bank. Jelikož se jedná o standardní hypotéku splatnou v řádu několika desítek let, bylo by velmi nevýhodné, kdy by ji nebylo možné refinancovat. Zobrazit celý článek