úrok

Dlužná částka

Dlužná částka je částka, kterou musíte věřiteli splatit. V případě hypotečního úvěru se jedná o vypůjčenou částku i s úroky. Vaše dlužná částka se v průběhu splácení snižuje tak rychle, na jak dlouho je půjčka sjednána. Dlužná částka není fixní, ale průběhu splácení se mění, stejně jako se mění úroková sazba půjčky. Pokud mluvíme o celkové dlužné částce, máme na mysli součet veškerých závazků dlužníka (nejen hypotéky, ale i dalších půjček, spotřebitelských úvěrů, kreditních karet a dalších produktů).

Změna úrokové sazby

Při sjednání hypotečního úvěru můžete vybírat ze dvou typů úrokových sazeb. V prvním případě se jedná o fixní úrokovou sazbu, která je pevně stanovená obvykle na několik let (1 rok, 2 roky, 3 roky, 5 let i více). Druhým případem je variabilní úroková sazba, která se může měnit měsíčně nebo třeba čtvrtletně – záleží na vás a na hypoteční bance, jaké si domluvíte podmínky v úvěrové smlouvě. Zobrazit celý článek

Úmor

Úmorem se rozumí splátka jistiny dluhu. Tento termín se používá nejen v souvislosti s hypotečními úvěry, ale také se spotřebitelskými úvěry a s dalšími typy půjček. Jestliže máte fixní úrok, poměr úroku k úmoru v průběhu splácení klesá. Na počátku bývá úrok větší, na konci splácení je naopak téměř nulový. K výpočtu úmoru se používá umořovatel.