Slovník

V našem slovníku najdete pojmy, se kterými se můžete běžně setkat v oblasti hypoték a jejich refinancování. Do slovníku neustále přidáváme nové výrazy, abychom vás stále udrželi v obraze.

RPSN

RPSN nebo roční procentuální sazba nákladů je ukazatel, pomocí kterého snadno posoudíte výhodnost svého hypotečního úvěru. Zahrnuje totiž veškeré náklady, které se ho budou týkat. Počítají se do něj nejen úroky, ale i další poplatky spojené s hypotékou. A těch upřímně často bývá požehnaně. Pokud tedy srovnáváte hypotéky, je mnohem lepší než porovnávat samotné úrokové sazby hledat nabídky bank přímo s RPSN. Tato sazba vyjádří, kolik váš úvěr bude stát a poradí, zda se do něj vyplatí vložit své finance a důvěru.

Dlužná částka

Dlužná částka je částka, kterou musíte věřiteli splatit. V případě hypotečního úvěru se jedná o vypůjčenou částku i s úroky. Vaše dlužná částka se v průběhu splácení snižuje tak rychle, na jak dlouho je půjčka sjednána. Dlužná částka není fixní, ale průběhu splácení se mění, stejně jako se mění úroková sazba půjčky. Pokud mluvíme o celkové dlužné částce, máme na mysli součet veškerých závazků dlužníka (nejen hypotéky, ale i dalších půjček, spotřebitelských úvěrů, kreditních karet a dalších produktů).

Zástavní smlouva

Zástavní smlouvou vzniká zástavní právo, které v případě hypotečního úvěru vkládá banka na vaši nemovitost. Smlouvu uzavírá banka s klientem (klienty – pokud například ručíte majetkem svých rodičů, sourozenců apod.). Jakmile se zástavní smlouva podepíše, podá se návrh na vklad do katastru nemovitostí. U konkrétní nemovitosti pak vidíte, že na ní je zástava. Jestliže nejprve koupíte pozemek, a pak se rozhodnete hypotéku rozšířit na stavbu, banka si již v úvěrové smlouvě většinou dává podmínku, že i budoucí stavba bude předmětem zástavy.

Úmor

Úmorem se rozumí splátka jistiny dluhu. Tento termín se používá nejen v souvislosti s hypotečními úvěry, ale také se spotřebitelskými úvěry a s dalšími typy půjček. Jestliže máte fixní úrok, poměr úroku k úmoru v průběhu splácení klesá. Na počátku bývá úrok větší, na konci splácení je naopak téměř nulový. K výpočtu úmoru se používá umořovatel.

Žádost o hypotéku

Žádost o hypoteční úvěr je prvním komplexním krokem, který podnikáte za účelem získání vlastního bydlení. V žádosti se uvádí podrobné informace o žadatelích. Jedná se například o jejich osobní údaje a výdaje, které aktuálně zatěžují jejich rozpočet – stávající splátky hypoték a jiných úvěrů, kontokorenty, kreditní karty a další. Jestliže banka vyžaduje doložení příjmu, je v žádosti o úvěr rovněž uvedena jeho výše. Sám hypoteční poradce by měl dokázat odhadnout, zda vaše žádost bude schválena či nikoliv. Nemůže přihlédnout pouze k záznamům v registrech dlužníků, do kterých nemá přístup.

Potvrzení o výši příjmů

Pokud žádáte o půjčku, často se neobejdete bez potvrzení o výši příjmů. To vám může poskytnout váš zaměstnavatel, a pokud podnikáte, nahradí jej ověřená kopie daňového přiznání. Na tomto potvrzení je uvedena výše vašeho hrubého i čistého měsíčního příjmu, který banka použije v žádosti o hypoteční úvěr. Potvrzení se vždy vystavuje za celý kalendářní rok. Jestliže žádáte jako OSVČ, uvědomte si, že příjmy za předchozí rok můžete vždy předložit až v dubnu roku následujícího. Potvrzení o výši příjmu i kopii daňového přiznání získáte obvykle na počkání/do druhého dne od žádosti.

Odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti potřebujete tehdy, když žádáte o hypoteční úvěr. Každá banka má několik odhadců, se kterými spolupracuje. Odhad potřebujete na všechny nemovitosti, které využíváte k zástavě. Můžete se tak bez problémů dostat i na dva nebo tři odhady, z nichž vás každý může přijít až na 4000 Kč. Vyhotovení odhadu se pohybuje od 3 do 14 dní. Zatímco odhad hodnoty pozemku je odhadce schopen provést prakticky od stolu, stavbu je nutné osobně navštívit. Často je možné použit i starší odhad nebo alespoň vyjít z jeho údajů.

Jistina

Jistina představuje finanční částku, která se u banky vypůjčuje. Na ni se dále nabalují úroky související s jejím poskytnutím. Během splácení se jistina snižuje a jedná se tak vždy o aktuální zůstatek bez úroků a poplatků. Splátky jistiny mohou nabývat několika typů. V případě hypotéky jsou většinou anuitní, tedy konstantní. Možné je však zvolit také progresivní nebo degresivní splácení. Jestli se to vyplatí, záleží vždy na konkrétní ekonomické situaci.

Převzetí hypotéky

Převzetí hypotéky neboli prodej nemovitosti zatížené hypotékou je tématem, které dnes řeší mnoho lidí. Pokud jste se dostali do finanční tísně nebo se vám naskytla lepší nabídka na bydlení, svého úvěru i s nemovitostí se můžete bez problémů zbavit. Největším problémem je zde najít člověka, který si od vás takový závazek koupí. Musí být schopen pokračovat ve splácení za stejných – vámi nastavených – podmínek až do refinancování. Na hypotéce velmi pravděpodobně neprodělá, a pokud by o ni musel stejně žádat, může takovým rozhodnutím spíše získat.

Progresivní splácení hypotéky

Progresivní splátky hypotéky se v průběhu splácení hypotečního úvěru průběžně zvyšují. Zhruba v první polovině čerpání jsou splátky nižší než ty stanovené anuitně. Obvykle je jejich výše pevně stanovena na dobu jednoho roku – minimální je ve výši úroků. Progresivní splácení hypotéky představuje při srovnání hypoték výhodu především pro mladé žadatele, kteří očekávají do budoucna zvýšení svých příjmů v důsledku kariérního růstu. Oceňuje se zde individuální přístup, kterým se banky přizpůsobují žadatelům o hypoteční úvěry.