úrokové sazby

Změna úrokové sazby

Při sjednání hypotečního úvěru můžete vybírat ze dvou typů úrokových sazeb. V prvním případě se jedná o fixní úrokovou sazbu, která je pevně stanovená obvykle na několik let (1 rok, 2 roky, 3 roky, 5 let i více). Druhým případem je variabilní úroková sazba, která se může měnit měsíčně nebo třeba čtvrtletně – záleží na vás a na hypoteční bance, jaké si domluvíte podmínky v úvěrové smlouvě. Zobrazit celý článek

Úroková sazba

Úroková sazba představuje procento, které zaplatíte za vypůjčení určité částky u banky. U hypotečních úvěrů se sjednává roční úroková sazba (označení p.a.). Zřídkakdy se můžete u bank či u jiných finančních institucí setkat také s denní úrokovou sazbou (p.d.). Je tedy potřeba věnovat pozornost samotné nominální výši úrokové sazby i období, za které se tato sazba platí. U hypotéky se úroková sazba zpravidla fixuje na několik let.

Fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby vymezuje období, po které je úroková sazba sjednaná v úvěrové smlouvě neměnná. Hypoteční úvěr se zpravidla fixuje na několik let. S končící fixací hypotéky můžete se svou nebo s konkurenční bankou vyjednávat nové podmínky hypotečního úvěru. Můžete získat nižší úrok i jiné pro vás výhodnější podmínky financování. S končící fixací úrokové sazby je možné také provádět mimořádné splátky.