Úmor

Úmorem se rozumí splátka jistiny dluhu. Tento termín se používá nejen v souvislosti s hypotečními úvěry, ale také se spotřebitelskými úvěry a s dalšími typy půjček. Jestliže máte fixní úrok, poměr úroku k úmoru v průběhu splácení klesá. Na počátku bývá úrok větší, na konci splácení je naopak téměř nulový. K výpočtu úmoru se používá umořovatel.

Komentáře uzavřeny