Výše hypotéky

Výše hypotéky je limitována maximální a minimální hodnotou peněz, kterou je banka v rámci hypotečního úvěru ochotna poskytnout. Faktory ovlivňující výši hypotéky jsou velmi individuální. Může se jednat například o měsíční čisté příjmy, výdaje, typ domácnosti či hodnotu nemovitosti, kterou se hypoteční úvěr zajišťuje. U většiny bank je pevně stanovena minimální výše hypotéky. V případě osobních hypoteční úvěrů se jedná o částku kolem 100 tisíc Kč.

Komentáře uzavřeny