Vklad do katastru nemovitostí

Jestliže jste před podepsáním smlouvy o hypoteční úvěr, jistě přemýšlíte, jaké další kroky teď budou následovat. Nejenže se nemovitost teď převede na vaši osobu, ale také budete muset do katastru nemovitostí vložit zástavní právo, které na ni bude mít banka i desítky let. Při návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uvádíte, jaké právo má být zapsáno nebo vymazáno, pro koho má být zapsáno nebo vymazáno, jakých nemovitostí se týká a na základě jakých listin vzniká.

vklad do katastru nemovitostíPředmětem vkladu do katastru je prodej nebo darování nemovitosti, zřízení věcného břemene, zástavního práva a prohlášení vlastníka o vymezení bytů v domě. Vás se bude pravděpodobně týkat pouze prodej nemovitosti a zástavní právo. Řízení o povolení vkladu se zahajuje v den doručení písemného návrhu katastrálnímu úřadu. Na návrh je potřeba využít příslušný formulář a v něm označit katastrální úřad, uvést identifikační údaje o účastnících řízení a označit práva, která mají být zapsána.

Vklad do katastru nemovitostí – prodej a zástavní právo

Přílohou k vkladu do katastru nemovitostí je listina, na základě které se zástavní právo zapisuje nebo její úředně ověřená kopie. Právnické osoby dále musí předložit výpis z veřejného rejstříku. Dobře si přečtěte smlouvu se svou hypoteční bankou, ve které by měly být definovány všechny lhůty, v nichž musíte tyto kroky podniknout. Jestliže je nestihnete splnit, hrozí vám pokuta i ve výši několika tisíc korun.

Komentáře uzavřeny