Zástava nemovitosti

K zástavě nemovitosti dochází vždy s hypotečním úvěrem. Zastavovaná nemovitost má určitou hodnotu a od ní se odvozuje, jaká výše úvěru bude poskytnuta. Často se zde můžete setkat s termínem „zástavní právo“. Jedná se o institut, prostřednictvím kterého vznikají osobě práva k věci, kterou sama nevlastní. U zástavy nemovitosti je cílem zajistit, že věřitel v případě nesplácení dlužné částky získá zpět své peníze.

Čím zastavit hypoteční úvěr

zástava nemovitostiV tomto článku se podrobněji zaměříme na zástavu nemovitostí v souvislosti s hypotékami. Co vše tedy může představovat „zástavu“ u hypotečního úvěru? Může se jednat o:

  • kupovanou nebo stavěnou nemovitost
  • jinou nemovitost ve vašem vlastnictví
  • nemovitost ve vlastnictví třetí osoby

Během splácení hypotéky se může zástavní právo přesunout z jedné nemovitosti na druhou. Zastavit je možné i rozestavěnou nemovitost. Mnohdy je však výhodnější ručit jinou nemovitostí než tou, na kterou žádáte půjčku. Můžete tak od banky získat více finančních prostředků. V případě rozestavěné nemovitosti je požadován její zápis v katastru nemovitostí.

Zástava nemovitosti nijak neomezuje vlastnická práva. Můžete ji užívat a jakkoliv s ní disponovat. Měli byste se však chovat tak, aby nedošlo ke snížení hodnoty. Jakmile splatíte hypoteční úvěr, zanikne pohledávka finanční instituci a katastrální úřad vymaže zástavní právo z listu vlastnictví.

Komentáře uzavřeny